FAQs Complain Problems

सामाचार

छिन्नमस्ता भगवती माता

Read More

छिन्नमस्ता भगवती दर्शन दर्शालु

Read More

छिन्नमस्ता भगवती मन्दिर परिषद

Read More

प्राय: सोधिने प्रश्नहरु

१ ) नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र सिफारिस प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु के-के हुन् ?

उत्तर :- नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सिफारिस प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु निम्न छन् | प्रति नागरिकताको फाराम कालोमसिले भरि दुवै कान देखिने फोटो टाँस गरेको फाराम भरी सनाखत गर्न जाने व्यक्तिको नागरिकता (तीन पुस्ते नाता खोलिएको) जन्म दर्ता, शैक्षिक योग्यताको प्रमाण–पत्र ,विवाह दर्ता, बसाईसराई दर्ता अस्थायी निस्सा |

२ ) घर जग्गा नामसारी सेवा प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजात के-के हुन् ?

Pages

जन प्रतिनिधि

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
अधिकृत छैठौ
सूचना प्रविधि अधिकृत
ना.सु

जानकारी